Na rudaí a dhéanaimid / What we do

RANGANNA / CLASSES

Tosaíonn na ranganna gach Meán Fómhair agus leanann siad ar aghaidh go dtí an Bealtaine.

Classes will begin every September and finish end of May.

Beginner's Class     
Tuesday  7pm - 8pm
St Columban’s Primary School, kilkeel

Intermediate Class
Tuesday 7pm - 8pm
St Columban’s Primary School, kilkeel

GCSE Irish
Tuesday 8pm - 9pm
St Columban’s Primary School, kilkeel

Irish for parents (school and Playschool support)
classes will start soon, please check again
Gaelscoil na mBeann, Kilkeel


GRÚPAÍ TUISMITHEOIRÍ AGUS TACHRÁIN / PARENT AND TODDLERS GROUP

Bíonn Grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin á reáchtáil againn dhá uair sa tseachtain.

We hold Parent and Toddler Group twice weekly. 

Grúpa Tuismitheoirí agus tachráin Páirc na mara    
Monday 10am - 12am
Páirc na Mara, Marine Park, Annalong
Friday 10am - 12am
Páirc na Mara, Marine Park, Annalong

DÍANCHÚRSA / INTENSIVE COURSE

Dianchúrsaí lae dírithe ar chumas comhráite
Dianchúrsaí lae dírithe ar fhoghraíocht na Gaeilge

Déan seiceáil, más é do thoil é, do dháta an chéad chúrsa eile.

Day long workshop focusing on conversation skills, day long workshop focusing on the pronunciation of Irish

Please check again for next available date.
Páirc na Mara, Marine Park, Annalong

IMG_4801.jpg

Club Óige

Eagraítear imeachtaí agus turais lae i gcomhpháirtíocht le clubanna óige áitiúla ar bhonn rialta: Gníomhaíochtaí faoin aer, ranganna híop hap, pilates agus srl.

YOUTH CLUB

Events and outings are organized with local Youth Clubs on a regular basis: Outdoor pursuits, hip hop dance classes, pilates etc, 

ealíon iontach.jpg

ealaíona agus ceardaíocht

Eagraíonn muid ceardlanna ealaíona agus ceardaíochta trí Ghaeilge sa cheantar.

ARTS and craft

We organize arts and craft workshops through Irish in the local area.

dianchursa 24 march 2018.jpg

Dianchúrsaí

Is deiseanna iontacha iad na dianchúrsaí chun do chuid Gaeilge a neartú. Chomh maith le cúrsaí ginearálta reáchtáiltear cúrsaí speisialta dírithe ar ghnéithe ar leith den Ghaeilge. Cúrsaí lae atá sna dianchúrsaí de ghnáth agus bíonn siad ag an deireadh seachtaine.

Intensive Courses

Irish language intensive courses are a great opportunity to boost your Irish. As well as general Irish language courses we also run specialised courses focusing on specific aspects of the language. THe intensive courses usually last one day and take place at the weekend.