logo NO  background.png
 

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar

Tá Conradh na Gaeilge Boiche Íochtar suite sa teach cloiche Páirc na Mara in Áth na Long, Contae an Dúin.

Cumann deonach trasphobail é Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar a bunaíodh in1981 leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar. Is fiontar sóisialta neamhbhrabúis é Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar, déantar an t-airgead ar fad a shaothraíonn an cumann a áth-infheistiú i dtograí sóisialta agus oideachas sa cheantar.

Ba mhaith linn cabhrú le hathbheochan na Gaeilge agus í a chur ar fáil do chách.

Is é Páirc na Mara an láthair don Ghrúpa Tuismitheoirí agus Tachráin Gaeilge, do ranganna do dhaoine fásta agus do pháistí, do cheardlanna de gach cineál (ealaíona, ceardaíocht agus ceol san áireamh, do dhian-chúrsaí Gaeilge agus don leabharlann a cuireadh ar bun le déanaí.

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar is located in the Páirc na Mara stone building in the Marine Park in Annalong County Down.

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar is a voluntary, cross community group established in 1981 to promote Irish in the Lower Mourne area. Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar is a  non-profit making social enterprise, all money generated being re-invested in social and educational projects in the Lower Mourne area.

We want to contribute to the revival of the Irish language and make it accessible to everybody.

Páirc na Mara is the venue for the Irish language parent and toddler group, classes for adults and children, workshops of all sorts (including arts & crafts and music), Irish language intensive courses and a recently born Irish language library.

Táimid anseo / We are here

Ranganna